TJÄNSTER

 

Borttagning av DPF/FAP

Vad är ett partikelfilter?

Diesel Particulate Filter (DPF) eller filtre à particules (FAP)  är den vanligaste metoden för att filtrera bort partiklar från avgaserna på en dieselmotor och filtret sitter monterat på de flesta nyare dieselbilar på den svenska marknaden. Ett partikelfilter har en reningsgrad på omkring 90% och har införts för att möta 2009 års emmisionskrav.


Varför ta bort DPF?

Lägre bränsleförbrukning

Bättre prestanda

Lägre avgastemperatur

Snabbare gasrespons

I kombination med trimning så kan man oftast ta ut betydligt högre effekt med bibehållen avgastemp

Det är även ett mer ekonomiskt alternativ till byte av filter i de fall då filtret blivit fullt på grund av mycket stadskörning, filtrets ålder eller tidigare felaktig trimning. Byte av filter kan kosta upp emot 15 tusen kronor.


Hur går det till?

Partikelfilter demonteras från bilen och rensas på innehållet samt återmonteras.

Vi byter ut mjukvaran till vår egen mjukvara som stänger av DPF funktionen helt. Mjukvaran är speciellt anpassad för din bil och görs helt manuellt. Om så önskas kan vi även trimma bilen till motsvarande steg 1 eller steg 2.


Borttagning av NOX Sensor

Vad är en kväveoxidkatalysator/lagringskatalysator?

En lagringskatalysator användes i moderna bensinmotorer under ett antal år och är bland annat monterade i FSI motorer från VAG, tex Golf FSI. Syftet var att köra med en liten bränsleinblandning på låg- och medellast för att spara bränsle.

Dessa motorer krävde en ytterligare typ av katalysator med fler kemiska delar som möjliggjorde  lagring av kväveoxider. NOx-sensorn i sin tur mätte tillgängligt lagringsutrymme i uppsamlingskatalysatorn och styrde insprutningsmängden.

Nuförtiden har man gått ifrån denna teknik och motorn arbetar endast med homogen förbränning.

Ett stort problem har varit att NOx sensorn – som mäter halten av kväveoxider och styr processen – gått sönder vid kortare körsträckor på grund av kondensbildning som träffar sensorn.

Många bilägare har fått byta sensorn flera gånger till höga kostnader.

Nu är det slut på det. Vi kan mjukvarumässigt styra katalysatorn, vilket innebär att sensorn inte längre används.

Alla avgaskrav uppfylls fortfarande och katalysatorn fungerar på samma sätt som tidigare.


Borttagning av EGR.

Vad är EGR?

Avgasåterföring (EGR) är en teknik för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) från en bilmotor. Tekniken bygger på att återcirkulera en del av en motors avgaser tillbaka till motorns cylindrar och används i både bensin och dieselmotorer. På detta sätt ökas den specifika värmekapaciteten, vilket ger en sänkning av flamtemperaturen. Detta minskar i sin tur innehållet av NOx, eftersom dessa bildas av kväve och syre vid höga temperaturer.


Varför ta bort EGR ventilen?

Att ta bort EGR ventilen från en dieselmotorer ger både ökad prestanda, lägre bränsleförbrukning och kan vara befogat även ur miljösynpunkt. Även om borttagningen av EGR-systemet resulterar i ökad NOx-nivå, minskar utsläppen av kolväten, partiklar (främst sot), koloxid och koldioxid drastiskt. Fördelarna är bland annat :

Slitaget på motorn minskar genom att kolpartiklar inte längre passerar förbi kolvringarna och in i oljan. Syrahalten i oljan minskar.

Lägre bränsleförbrukning. Utan EGR ökar det specifika värmeförhållandet hos förbränningsgaserna i arbetsslaget och motorns verkningsgrad ökar.

Ingen sot, olja eller oförbränt bränsle fastnar i insugningsrör eller på ventiler. Insugningssystemet förblir rent och torrt


Hur går det till?

Att bara avlägsna den mekaniskt räcker inte eftersom bilens styrsystem tror att ventilen är kvar och kommer att basera sina beräkningar på felaktiga värden. För att kunna dra nytta av att ventilen avlägsnats måste mjukvaran anpassas till detta.

Vi gör en mjukvara som stänger av EGR funktionen, stänger av de relaterade felkoderna samt gör övriga nödvändiga ändringar för att bilen skall kunna dra nytta av förändringen på bästa sätt.